Fepetra fanitsiana ara-barotra:Manatontosa atrikasa miaraka amin’ireo mpisehatra voakasika rehetra ny ANMCC sy ny FCCIM

Anio Alarobia 31 Aogositra 2022 no hifarana ny atrikasa mandritra ny roa andro momba ny fepetra fanitsiana ara-barotra sy ny fifanakalozana ara-barotra amin’ny alalan’ny haitao ara-kajy mirindra. Mandray anjara amin’izany ao amin’ny CCI Ambatondrazaka ny orinasa, indostria, kaoperativa, mpivarotra, mpanafatra entana avy any ivelany, fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa, tantsaha mpamokatra, ireo mpikambana maharitra eo anivon’ny CCI Alaotra Mangoro sy ireo tompon’andraikitra ara-panjakana any amin’ny faritra.
Tompon’antoka tamin’ny fanatanterahana izany ny ANMCC (Manamahefa-pirenena misahana ireo fepetra fanitsiana ara-barotra) sy ny FCCIM (Federasionan’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria eto Madagasikara).
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...