Fiainan’ny Minisitera

daf-2

Nandray ny andraikitra amin’ny maha Tale misahana ny fampandehanan-draharaha sy ny ara-bola ny Tale vaovao (DAF)
Tontosa ny fifamindram-pitantanana teo amin’ny DAF eto anivon’ny Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra. Mandray ny toerany ny DAF vaovao RAHERINJATOVO Mamy Nirina izay efa nisahana Sampan-draharaha tao amin’ity Foibem-pitondrana ity ihany teo aloha. Nitondra ny teny firarian-tsoa ho azy ny Sekretera Jeneraly, Ranoelimanana Rasamoely Vahinisoa Seheno ary namerina hatrany ny lalan-tsaina voizin’ny MIC mikasika ny fomba fiasa ao anaty mangarahara.

Vous aimerez aussi...