FIARAHA-MIASA EO AMIN’NY MICA SY NY ONUDI

Ny MICA sy ny ONUDI dia miara-miasa akaiky eo amin’ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny indostria isam-paritra, ny fandraharahana ary ny asatanana izay mifandray tanteraka amin’ny fanatanterahana ny Velirano 6,7,9 napetraky ny Filoham-pirenena Malagasy. Tafiditra ao anatin’ny fampiarana ny fandaharanasa ODOF na Indostria Manakaiky Distrika izay mitondra hatrany fanatsarana eo amin’ny kalitao sy ny fitomboan’ny vokatra eny ifotony ary mirona makany amin’ny fampananana asa mendrika ho an’ny rehetra. Tetikasa miisa telo no nirosoana tamin’ny fanolorana amin’ny fomba ofisialy ireo fampitaovana avy amin’ny ONUDI ho an’ny MICA ho fanohizana ny asa natomboka narahina fanaovan-tsonia teo amin’ny roa tonta anio tetsy Anosy. Raha tsiahivina dia ao anatin’izany tetikasa natao izany ho fanohanana ireo mpandraharaha mandinika sy salantsalany mpamokatra aro-vava orona nandritra ny fiadiana amin’ny valan’aretina Covid19. Isan’ny tetikasa ihany koa ny fanohanana ny sehatrasa eo amin’ny fambolena fary tany amin’ny faritra Boeny sy Anosy.
Tontosa anio ihany koa ny fanolorana ofisialy ny boky mirakitra ireo karazana asa ofisialy misy eto Madagasikara eo amin’ny sehatry ny asatanana ahitana vehivavy sy tanora manodidina ny 25-30 taona amin’ny ankapobeny ao anatin’ireo mpanao asatanana miisa 482 929. « Ankehitriny ny MICA dia mivoy ny fanovana tanteraka sy fampandrosoana ny asatanana amin’ny endriny vaovao ho fampandrosoana ity sehatra mpamokatra ity » hoy ny Minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana, Rtoa Lantosoa RAKOTOMALALA.

Vous aimerez aussi...