Fiaraha-miasan’ny samy minisitera: Fiarakodia 6 avy amin’ny BAD natolotra ireo antokon-draharaha telo ambany fiahian’ny MICC

« Hanafaingana ny fanatanterahana ny asa ny fahazoana ireo fitaovaona ireo”, hoy ny Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny MICC, Onja Miandry Rakotondramanana androany Alakamisy 1 Desambra 2022 raha nandray ny Fiarakodia tsy mataho-dalana miisa 6 avy amin’ny Tetikasa fampandrosoana sy fanamorana ny varotra (PACFC). Tetikasa eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Asa Vaventy (MTP) ary vatsian’ny Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana (BAD) vola.
Nankasitrahany manokana araka izany ny fifanomezan-tanana eo amin’ny Minisitera roa tonta dia ny MICC sy ny MTP. “Minisitera teknika mifameno ny minisitera roa. Mifameno dia mahavita zavatra maro ary mahazo vokatra haingana”, hoy izy raha nitodika tamin’ny solontenan’ny Minisitra tetsy amin’ny tokotanin’ny Minisiteran’ny Asa Vaventy.
Hanatsara ny fidiran’ireo mpamita iraka any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara ny fahazoana ny fiara. Tanjona ny hampiroborobo ny varotra sy ny fampiasam-bola izay hitondra soa ho an’ny tantsaha, ny mpanjono ary indrindra indrindra ny mpivarotra. “Hanokatra ny lalam-barotra ny lalana sokafantsika”, hoy ihany ny Sekretera jeneralin’ny MICC. Notsindriany fa mponina miisa 8 hetsy no hahazo tombontsoa amin’ny Tetikasa PACFC.
Ho ampiasain’ny CNFE (Komitim-pirenena momba ny fanamorana ny fifanakalozana), BNM (Birao momba ny fenitra eto Madagasikara) ary ny Filankevitry ny Fifaninanana izay samy eo ambany fiahian’ny MICC ireo fiara ireo. Misahana ny fanamorana ny fifanakalozana, ny fanatsarana ny kalitao ary ny fifaninana ara-barotra moa ireo antokon-draharaha ireo.

Vous aimerez aussi...