Fiarovana ny mpanjifa

mpanjifa

Mifanakalo hevitra sy mifandray tsy tapaka ny eto anivon’ny Minisitera misahana ny Varotra sy ireo mpandraharaha ara-barotra isan-tsokajiny ary ireo solotenan’ny fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa
Nitohy omaly 16 aprily 2024 tetsy Ambohidahy ny fifanakalozana eo amin’ny Foibem-pitondrana misahana ny Fiarovana ny Mpanjifa (DPC), ny Foibem-pitondrana misahana ny Varotra Anatiny (DCI) sy ny Fitaleavam-paritra Analamanga (DRIC Analamanga) miaraka amin’ireo mpanafatra entana, ireo mpamongady, ireo mpaninjara sy ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny tsena. Manatrika mandrakariva izany fihaonana izany ireo fikamban’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa. Nifampikaon-doha nijerena ireo paikady entina hiarovana ny tsirairay misehatra ao anatin’ny ara-barotra ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Tafiditra ao anatin’izany ny fanajanan’ny mpandraharaha tsirairay ny lalan’ny fitsinjarana ara-barotra.
Nanentana hatrany ny DPC mikasika ny fanajana ireo fepetra rehetra takiana amin’ny sehatry ny varotra izay tsy maintsy arahin’ireo mpandraharaha rehetra toy ny fametrahana tsy tapaka ny vidin’entana, ny fananana ireo antontan-taratasy momba ny varotra, ny fanaraha-maso ny kalitaon’ny entana amidy sy ny toerana hitehirizana azy ireny.

Vous aimerez aussi...