Fiarovana ny mpanjifa

Mpivarotra miisa 9 teto an-drenivohitra nahazo fampiantsoana
Mitohy tsy mijanona ny fanaraha-maso ny vidin’entana sy ny fitaovam-pandanjana ataon’ny mpanara-maso avy amin’ny Foibem-pitondrana misahana ny Fiarovana ny mpanjifa (DPC). Tamin’iny herinandro lasa iny dia mpivarotra miisa 19 no nanaovana fanaraha-maso ka 9 tamin’izy ireo no nomena fampiantsoana sy nodidiana hitondra ny ireo fitaovam-pandanjana ampiasainy ho tsaraina eny anivon’ny Sampan-draharaha momba ny Refy sy Lanja (SML).
Anosibe, Miandrarivo, Ankaditoho Marohoho, Ambanidia, Anosizato Atsinanana, Ifarihy Atsimondrano dia samy nanaovan’ny mpanara-maso fitsirihana avokoa.
Nanara-maso ny fitsinjarana ireo Vary Mora koa ny ekipan’ny DPC ny Alarobia 8 Mey 2024 lasa teo teny amin’ireo Fokontany Andrefan’Ambohijanahary III H/III O, Andrefan’Ambohijanahary III G/III M, Madera Namontana. Vary 50 kitapo amin’ny 50kg namidy 2000 Ar/kg no nozaraina isaky ny fokontany ka tokantrano 500 isa-pokontany no nokendrena hisitraka izany.

Source: DPC

Vous aimerez aussi...