Fiarovana ny mpanjifa

Vary simba 518 gony tsy maintsy nodorana tany Mahajanga
Rehefa natao ny fitiliana tany amin’ny laboratoara dia nivaly fa tsy azon’olombelona hohanina intsony ireo vary ireo. Antony nanatanterahana ny fandorana tany Mahanjanga, teo an-tokontanin’ilay orinasa mpanafatra entana tompon’ny vary ihany, ny Zoma 7 Jona 2024.
Nizotra araka ny tokony ho izy ny asa ary natrehin’ny Sefo fokontany sy ny tompon’andraikitra ao amin’ny orinasa ary noraketina tanaty fitananana an-tsoratra. Levona tanteraka ny vary ary nototofana ny lavaka nandoroana azy vao niala ny toerana ireo iraka nanatanteraka ny asa.

Vous aimerez aussi...