Fiarovana ny mpanjifa

Nentin’ny MIC sy ny mpanafatra entana ary ny mpamongady teo an-databatra boribory ny ady hevitra momba ny fampanarahana fenitry ny asam-barotra.

Nanamafy hatrany ny maha zava-dehibe ny fanajana ny fenitry ny varotra indrindra amin’izao fotoana ny maintso ahitra izao ny Tale Jeneraly misahana ny Varotra, Isidore Razanakoto, androany. Tafiditra anatin’izany ny fanajana ny sata misy ny tsirairay, izany hoe ny sata amin’ny maha-mpanafatra entana na ny sata maha-mpamongady azy. Nojerena manokana niaraka tamin’izy ireo ny mahakasika ny vary tamin’ity Alarobia 07 Febroary 2024 ity tetsy Ambohidahy. Nampahatsiahivina ny amin’ny fanajana ny Lalàna, ny fanajana ny lafiny fahadiovana sy ny fisivanana ary ny fahatsaran’ny kalitaon’ny vary.
Naneho ny heviny ireo mpandraharaha ara-barotra mikasika ny fanalefahana ny ambaratonga tsy maintsy arahina eo amin’ny fahatongavan’ny entana nafarana. Anisan’ny antony mampiakatra ny vidin’ny entana mantsy izany, miampy ny fiakaram-bidy any ifotony eo amin’ny varotra iraisam-pirenena. Ho tombontsoan’ny rehetra, hoy izy ireo, dia zava-dehibe ny fisian’ny fitaovana manokana hanaovana ny fisivanana ireo entana nafarana izay tsy maintsy atao mialoha ny fivoahan’ny entana amidy ho an’ny mpanjifa.

Vous aimerez aussi...