Fiarovana ny mpanjifa

Nogejaina avy hatrany ireo sira rehetra nafarana ka tsy misy ioda
Antoka lehibe ho an’ny fahasalaman’ny vahoaka ny fihinanana sira misy ioda sy “fluor” ka ilaina tokoa ny fanaraha-maso ny kalitaony. Nanaovana fitsirihana araka izany ny orinasa TAF, SALONE, FAKA TSIRO, SODIM, S2M tapa-bolana lasa izay. Nanatanteraka izany ny Departemanta misahana ny fiarovana ny mpanjifa (DPC) eto amin’ny MICC, niaraka tamin’ny Sampan-draharaha misehatra eo amin’ny sakafo sy ny fanaraha-maso ny kalitao eo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka (ACSSQDA,SNUT) ary ny Ofisim-piirenena momba sakafo (ONN). Araka ny didim-pitondrana, ny sira rehetra nafarana na vokarina eto Madagasikara dia tsy maintsy misy ioda sy “fluor”. Tsy maintsy mahazo fahazoan-dalana avy amin’ny Minisiteran’ny Varotra ireo alohan’ny hamarotana azy amin’ny mpanjifa.

Vous aimerez aussi...