Fiarovana ny mpanjifa:Nidina nisafo teny an-tsenan’Analakely sy Anosibe ny mpanara-maso

Voaantso hanamarina ny vidy ivarotany ny entany izay mihoatra ny tokony ho izy ny mpivarotra iray etsy Anosibe. Tsy mazava mantsy ny nahazoany izany entam-barotra izany. Tsikaritra koa ny fampitovian’ny mpivarotra sasany ny vidin’entany amin’ny an’ny hafa nefa rehefa nojerena ny faktiora dia ambany dia ambany ny masonkarenany. Amin’ny ankapobeny, na eo aza izany rehetra izany, dia voahaja ny vidin’entana eny an-tsena. Izany no tsapa tamin’ny fidinan’ny mpanara-maso avy amin’ny DPC (Foibem-pitondrana misahana ny fiarovana ny mpanjifa) teny amin’ny tsenan’Analakely sy Anosibe omaly Alarobia 31 Aogositra 2022.
Nanaovana fitanana an-tsoratra koa ireo entana simba tsy azo amidy intsony ary nampiantsoana ny tompony.
Tsikaritra ny tsy fisian’ny famantarana ny niavian’ny entana sasany, na koa ny daty farany azo ampiasana azy. Nentanina ny mpivarotra voakasik’izany hanaja ny fepetra alohan’ny ampiharana ny sazy.
Sary DPC

Vous aimerez aussi...