Fiarovana ny zon’ny mpanjifa

𝙈𝒂𝙣𝒂𝙣-𝙟𝒐 𝒂𝙧𝒐𝙫𝒂𝙣𝒂, 𝙢𝒂𝙣𝒂𝙣-𝙟𝒐 𝒉𝙞𝒔𝙞𝒕𝙧𝒂𝙠𝒂 𝒛𝙖𝒗𝙖𝒕𝙧𝒂 𝒕𝙨𝒂𝙧𝒂 : 𝒊𝙨𝒂𝙣’𝙣𝒚 𝒛𝙤 𝙛𝒐𝙩𝒐𝙩𝒓𝙖 𝙩𝒐𝙠𝒐𝙣𝒚 𝙨𝒊𝙩𝒓𝙖𝒉𝙖𝒏’𝒏𝙮 𝙢𝒑𝙖𝒏𝙟𝒊𝙛𝒂 𝒊𝙯𝒂𝙣𝒚
Nisy fitsirihana tampoka notontosain’ny mpanara-maso sy kaomisera ara-barotra ka nahatratrarana tsy fanajana ny lanja voasoratra tamin’ny fonosan’ireo savony namidy. Tsy mendrika ho an’ny mponina izany satria miendrika fitaka sy hosoka ho azy ireo.
Mampatsiahy hatrany ny Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ny tokony hisian’ny fifampitsinjovana eo amin’ny mpamokatra, ny mpivarotra ary ny mpanjifa satria mendrika hisitraka entana ara-dalàna sy tsara kalitao ny vahoaka. Handray ny fepetra ny eto anivon’ny MIC ary tsy hilefitra eo anatrehan’ny tranga tahaka izao. Manentana ireo mpamokatra sy mpanafatra entana hitsinjo hatrany ny mpiara-belona.

Vous aimerez aussi...