Fier Mada andiany faha 22

Tsenaben’ny tantsaha FIER MADA andiany faha 22, 04 hatramin’ny 08 aogositra 2021 eny amin’ny Kianjan’ny Maki Andohatapenaka.

« Tantsaha misondrotra:manambatra hery anaty fikambanana,hampitombo fahaizana mamokatra sy mpivarotra ary miserasera amin’ny fomba moderina ».

Ny tsenaben’ny tantsaha toy itony dia sehatra iray Manakaiky ny mpamokatra sy manohana azy ireo amin’ny famokarana ifotony ary koa mitondra fisondrotan’ny fari-piainan’ny tantsaha. Sehatra ahafahan’ny mpamokatra sy ny mpanjifa mifandray, mifanerasera ary mifanakalo ihany koa hanatsarana ny tsenam-barotra sy ny lalam-barotra.

« Ny MICA dia sady mpiahy ny hetsika FIER MADA no mpandray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Ny foibem-pitondrana ankapobeny telo eto anivon’ny minisitera dia miara-mientana amin’izany fampandrosoana izany. » hoy Atoa Sekretera Jeneralin’ny MICA nandritra ny fanokafana ny hetsika. Ny asatanana dia isan’ny fanoitra iankinan’ny fampivoarana eny amin’ny tontolo ambanivohitra. Manana paikady maro samihafa ny minisitera entina manohana ara-teknika ireo mpandraharaha. Ny fandaharanasa ODOF na Indostria Manakaiky Distrika dia mikendry ny fanatsarana sy fampandrosoana ny famokarana ary fanodinana ny vokatra eny ifotony hametrahana ny fahavitan-tena ara-tsakafo.

Vous aimerez aussi...