Fifanakalozana ara-barotra

Hampihena ny fotoana lanin’ny mpandraharaha eny amin’ny fadintseranana ny Tetik’asa fanampiana ny ladoany malagasy natomboka omaly.

Hampitombo ny fidiram-bolam-panjakana fa sady ho tombontsoan’ny mpandraharaha ihany ny Tetik’asa fanampiana ny ladoany malagasy izay iarahana miombon’antoka amin’ny governemanta amerikana amin’ny alalan’ny USAID sy ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana (PNUD). Hihena adim-pamataranandro telo mantsy ny fotoana lany eny amin’ny fadintseranana ary hanatsara ny fifandraisana ara-barotra ho an’ny Malagasy izany.
Tsy azo ihodivirana ny fandrosoan’ny teknolojia, isika rahateo ao anatin’ny fanatontoloana ary miaramiasa amin’ny any ivelany.
Natomboka tamin’ny fomba ofisialy teny Mamory Ivato omaly Talata 12 Marsa 2024 ity Tetik’asa haharitra roa taona ity. Misy 31 ny asa hatao ary hifantoka indrindra amin’ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy hametrahana ny mangaraharaha amin’ny fikirakirana ny asa eo anivon’ny Fadintseranana.
Anisan’ny tanjona amin’izany ihany koa ny fanavaozana ireo fitaovana hanaraka ny toetr’andro ary fampihenana ny fikirakirana taratasy. Ny MIC manokana dia manana tetik’asa iarahana amin’ny ladoany anatin’ny Komity Nasionalin’ny Fanamorana ny Fifanakalozana Ara-barotra (CNFE).
Sary DCE

Vous aimerez aussi...