Fifandresen-dahatra nandritra ny dimy andro: nojerena tsirairay tany Victoria Falls any Zimbabwe ireo lohahevitra nisian’ny fifandirana eo amin’ny Vondrona Eoropeana sy ireo firenena 5 anatin’ny Afoa

Tonga eo amin’ny fivoriana faha-11 ny fifandresen-dahatra eo amin‘ny Vondrona Eoropeana sy ny firenena 5 ao anatin’ny Afoa (Afrika atsinanana sy atsimo) dia i Madagasikara, Zimbabwe, Seychelles, Comores, Maurice. Nandritra ny hadimiana no niadian-kevitra momba ny olana sedraintsika Afoa 5 rehefa misy fepetra takian’ny Vondrona Eoropeanina amintsika sy ny fanohanana angatahana fanampiana amin-dry zareo.

Voaresaka, araka izany, ny fizaka-manana ara-tsaina, ny tsenam-baro-panjakana, ny varotra servisy sy fampiasam-bola, ny fanamarihana ny fiavian’ny entana, ny varotra sy fampandrosoana maharitra, ny famahana olana, ny fifaninanana, ny fambolena, ny sakana teknika eo amin’ny varotra, ny jono ary ny fiaraha-miasa ekonomika momba ny fampandrosoana. Noraisin’ny Vondrona Eoropeanina tsirairay ny firenena 5 Afoa tamin’izany ka mikasika ny fifandraisana ara-barotra sy ara-toekaren’ny roa tonta no nodinihana tamin’izany. Niantso ny hisian’ny marimaritra iraisana moa ny Vondrona Eoropeanina satria milaza izy ireo fa efa manampy ny firenena AfoA ary tsy sarotra ny zavatra takiany amintsika.

Nisolo tena an’i Madagasikara tany Zimbabwe ny mpanolotsaina ara-barotra sy ara-toekarena ao amin’ny Masoivohon’i Madagasikara any Bruxelles sy ny avy ato amin’ny Ministera misahana ny Varotra (MICC) Holy Randriamifidy.

Sary nomena

 

Vous aimerez aussi...