Fihaonambem-pirenena ho an’ny fizakan-tena ara-tsakafo

Naneho fahavononana hanatratra ny tanjona araka ny veliranon’ny Filoham-pirenena ny teny amin’ny CCI Ivato
Nosokafan’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny CCI Ivato androany maraina ny fihaonambem-pirenena ho an’ny fizakan-tena ara-tsakafo. Naneho fahavononana hampandroso ny firenena amin’ny fanatanterahana ny #Velirano 6, #Velirano 7 ary #Velirano 9 ireo minisitera voakasika. Mitana anjara toerana lehibe hahatratrarana ny tanjona ny MICC (Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy Fanjifana). Ny sehatry ny fambolena no hamokatra ireo akora sy sakafo. Hanodina izany kosa ny indostria ka hamatsy ny tsena ho an’ny mpanjifa. Anatin’ireo tany miisa 8 filamatra amin’izao hetsika ho amin’ny fizakan-tena ara-tsakafo izao i Madagasikara ka ho ohatra fakan-tahaka ho an’ny tany afrikana hafa.

Vous aimerez aussi...