Fihaonana tamin’ny Millenium Challenge Corporation, 15 desambra 2022 Washington DC

Ankoatra ny fivorian’ireo Filoha sy mpitondra fanjakana afrikanina nandritra ny fihaonana an-tampon’i Etazonia sy Afrika, dia nanamarika ny andro faran’ny delegasiona Malagasy any Washington DC ny fihaonana ara-kasa nataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ramatoa Alice Patterson Albright, Chief Executive Officier an’ny Millennium Challenge Corporation (MCC). Efa nisy moa ny fihaonana teo amin’ny roa tonta nandritra ny dian’ny Filoham-pirenena tany Etazonia ny volana aprily lasa teo.

Niarahaba manokana ny Fitondram-panjakana malagasy moa ity mpitarika ny MCC ity ka nahazoan’i Madagasikara naoty tsara amin’ny ankamaroan’ireo fepetra takian’izy ireo. Isan’ireo masontsivana tena nahazoan’ny firenena malagasy isa tsara tamin’izany ny ady amin’ny kolikoly sy ny fahalalahana maneho hevitra. Teo ihany koa ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana, indrindra tamin’ny alalan’ny ny nametrahana ny “open data” izay fomba ahafahan’ny rehetra, na ireo fiaharamonim-pirenena, na ireo fikambanana tsy miankina, na ireo mpiara miombon’antoka miditra sy mijery ny fitantanam-bolan’ny fanjakana malagasy.

Noho izany indrindra dia nanambara ny MCC fa voafasidy na « éligible » amin’ny fahazoana indray ny fanampiana ara-bola avy amin’izy ireo ny firenena malagasy. « Don » na vola tsy averina moa io fanampiana ara-bola io

Vous aimerez aussi...