Fisandratan’ny fandraharahana miainga eny ifotony

Homena ny hasina sahaza azy ny mpandraharaha Malagasy manomboka izao, hoy ny minisitry ny Indostria sy ny varotra ary ny fanjifana, Edgard Razafindravahy, androany nandritra ny fitsidihana ny FIM na ny Foara iraisam-pirenena tetsy amin’ny zone forello Tanjombato.
Matetika mantsy dia tsindriana amin’ny fifaninanana tsy ara-drariny izy ireo na simbaina amin’ny endrika ratsy.
Tsy maintsy hanova rafitra isika, hoy ny minisitra, hanova ny rafitry ny fihariana sy ny fandraharahana hiainga eny ifotony hitondra ny tena tombontsoa marina ho an’ny firenena.
Politika sy tari-dàlana mazava tsara no entin’ny Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana hanohana ireo mpandraharaha.
Tafiditra anatin’izany politikan’ny minisitera izany ny fandaharanasa ODOF na Indostria isaky ny distrika. Hitohy ny fijerena ifotony ireo vokatra isaky ny distrika hahafahana mamokatra eto an-toerana ny vokatra sy entana ilain’ny mponina.
Ezaka fototra hitarika amin’ny fanalefahana ny vidim-piainan’ny mponina ny fametrahana indostria iray farafahakeliny isaky ny distrika.
Hifampidinika tsy ho ela amin’ireo fikambanan’ny mpandraharaha rehetra eto an-toerana ny ministra ary hijery indrindra ireo orinasa malagasy eto an-toerana. Tsy maintsy hampifanarahana amin’ny filan’ny mponina andavanandro ny famokaran’ny orinasa malagasy mba tsy hiakaran’ny vidim-piainana.

Vous aimerez aussi...