Fitsidihana teny amin’ny NextA

Aina sy rivo-baovao eo amin’ny sehatry ny fandraharahana ny fahavitrihan’ireo mpandraharaha tanora. Nandritry ny fitsidihan’ny minisitry ny MICA, Lantosoa RAKOTOMALALA, ny NextA ny 14 Janoary 2020 teo dia fifanakalozana narisika no nifanaovany tamin’ireo tanora miara-miasa ao amin’ity ivon-toerana manomana mpandraharaha ity, tanora izay manana toerana lehibe amin’ny fampandrosoana ara-toe-karena an’i Madagasikara. Fotoana nahafan-dRamatoa Minisitra nifampizara vetivety tamin’izy ireo, izy izay mpanazatra mpanohana mpandraharaha madinika sy vao misandratra teo aloha.

Vous aimerez aussi...