FIVOARAN’NY KOLONTSAIN’NY FANDRAHARAHANA EO AMIN’NY TANORA SY NY VEHIVAVY

Tontosa ny 16 Febroary lasa teo ny atrikasa fanolorana ny fandravonana ny fanadihadiana mikasika ny tontolon’ny fandraharahana nataon’ny tetikasa « Jeunesse Malagasy Compétente au Travail na JMCT» notarihin’ny IST Antananarivo tetsy amin’ny INSCAE 67Ha. Raha tsiahivana dia haharitra 5 taona ity tetikasa ity izay nanomboka ny taona 2018 ka hifarana ny taona 2023. Ny tetikasa JMCT dia mikendry ny hanatsarana ny tsenan’ny asa sy ny fampidirana tanora malagasy miisa manodidina ny 3000 eo amin’ny sehatry ny asa ao anaty tontolon’ny BTP sy ny THR ary ny fandraharahana ho fandraisana anjara amin’ny fitomboana ara-drariny ny fanambinana eo amin’ny mponina. Marihana fa ny fikarohana natao dia niankina tamin’ny fampandrosoana misy momban’ny fandraharahana eto Madagasikara.
Ho an’ny MICA, izay nosolon’ny Tale Jeneraly misahana ny Indostria tena, dia manohana hatrany ity finiavana hampandroso ny fandraharahana ity ahafahana mitondra fanavaozana izany eo amin’ny tanora sy ny vehivavy malagasy. Mifanaraka indrindra amin’ny fanatanterahana ny Velirano 7 ahitana ny fanamby mikendry ny fanohanana ny fandraharahan’ny tanora sy ny vehivavy eto Madagasikara. Ny fandraharahana dia fanoitra iray lehibe mampitombo ny ara-toekarena amin’ny alalan’ny famoronana asa sy sanda aterany eo amin’ireo tanora sy vehivavy indrindra.

Vous aimerez aussi...