Hanokanana velaran-tany hatramin’ny 1 ha ny Taninketsa Indostrialy any Bongolava

Notsindrian’ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana nandritra ny atrikasa  tany amin’ny faritra Bongolava ny tombontsoan’ny mponina amin’ny alalan’ny fametrahana ireo taninketsa indostrialy hapetraky ny minisitera miaraka amin’ireo manam-pahefana any ifotony toy ny Governoran’ny faritra.
Haorina ao amin’ny kaominina Ankadinondry Sakay ny ivon-toerana sy fotodrafitrasa fanodinana voanjo ho lasa menaka fampiasa amin’ny sakafo, raha famokarana siramamy kosa no ho hita ao amin’ny kaominina Belobàka. Ao amin’ny distrikan’i Tsiroanomandidy ireo taninketsa roa ireo ary iray hafa hanodina mangahazo kosa no hipetraka ao amin’ny distrika Fenoarivo Be.
Hanafaingana ny fanodinana ireo vokatra sy akora fototra eny ifotony ary hamaliana avy hatrany ny filàn’ny mponina no anton’ny tetikasa ODOF izao. Ary indrindra hampitomboana ny famokarana any an-toerana hanatanterahina ny fanamby eo amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo, araka ny Velirano 9 nataon’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina
—————————————–
Le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a souligné, lors de l’atelier de présentation à Bongolava, l’importance et l’impact socio-économique de la mise en place de « zones pépinières industrielles » au niveau des Districts afin d’assurer la production des biens de consommation de la population locale, régionale et nationale.
Trois filières à forte potentialité ont été identifiées dans la Région et seront priorisées pour la mise en place des trois premières « zones pépinières industrielles ». Les Communes d’implantation de ces zones ont déjà été identifiées, en collaboration avec Monsieur le Gouverneur ainsi que les Autorités Locales de la Région, notamment :
– Une unité de transformation d’arachide en huile alimentaire, dans la Commune d’Ankadinondry- Sakay, District de Tsiroanomandidy
– Une unité de production de sucre artisanale, dans la Commune de Belobàka, District de Tsiroanomandidy
– Une unité de transformation de manioc, dans le District de Fenoarivo-Be
Les zones pépinières industrielles seront réparties sur 3 sites. « Belobaka », « Fenoarivo-be » et « Ankadinondry-Sakay »
Le Ministre a stipulé que les petites et moyennes industries seront en place dans les communes pour être proche des producteurs, faciliter la transformation des produits et définir les aides nécessaires selon leurs besoins.
 La commune de d’Ankadinondry-Sakay a une superficie de 376 km2 et possède la plus forte densité de la région. Un terrain de 1 ha sera à disposition pour l’implantation de la pépinière industrielle. Cela permettra d’augmenter la production des cultures (riz, maïs, baie rose) mais aussi la diversification des produits pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. Un projet qui apporte de l’enthousiasme allant des autorités à la population.
#MICC

Vous aimerez aussi...