Herinandron’ny fandraharahana: Manamarika ny GEW 2022 ny fiaraha-mientan’ireo mpiara-miombona antoka sy mpiantsehatra rehetra amin’ny tontolon’ny fandraharahana.

Isan’ny mpiara-miombona antoka manohana sy mitan-tsoroka ireo mpandraharaha madinika hatramin’ireo efa manana ny maha-izy azy ny MICC. Mitoetra ho laharam-pahamehan’ny Minisitera mandrakariva ny fampandrosoana ny tontolon’ny fandraharahana. Maro ireo hetsika nisesy nandritra ny Herinandron’ny fankalazana ary mbola hitohy hatrany izany fa tsy mijanona hatreo. Hita nandritra ny fankalazana ny fifanakalozan’ny matihanina sy ireo mpandraharaha vao misandratra ary koa ireo manana tetikasa ho trandrahana ; ny fampiofanana samihafa ; ny fanentanana ho an’ny mpianatra ary ny fampirantiana ahafahan’ny rehetra mahafantatra bebe kokoa mikasika ny tontolon’ny fandraharahana.

Vous aimerez aussi...