Hetsika ara-toekarena “SAFER” tany Morondava: nojerena manokana ny fomba hanohanana ireo kaoperativa mpamokatra any amin’ny faritra Menabe

Lanonana telo sosona anatin’ny iray andro. Ny Zoma 28 Jolay 2023 lasa teo, tany Morondava, no nanatanterahana ny Hetsika nampihaonana ireo mpisehatra ara-bola sy ara-toekarena any amin’ny faritra Menabe (SAFER), ny fametrahana amin’ny toerany ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI) any Morondava ary ny fankalazana ny Androm-paritra ho an’ny kaoperativa.

Nokendrena manokana tamin’izany ireo Kaoperativa Mpamokatra mba hidiran’izy ireo amin’ny Tranom-piantohana sy Banky, indrindra ny hidiran’izy ireo ho mpikambana ao amin’ny Antenimieran’ny varotra.

Nisy arak’izany ny fampirantiana tamin’ny alalan’ny trano heva izay nandraisan’ireo Kaoperativa, Banky, Tranom-piantohana sy ireo mpandraharaha maro samihafa anjara. Nisy koa ny ady hevitra mikasika ny “Toeran’ny CCI amin’ny fampandrosoana ara-toekarena ny Faritra”. Nitohy tamin’ny fampiofanan’ny DPP an’ireo mpikambana vaovao ao amin’ny CCI ny fandaharam-potoana ny ampitson’io.

Sary DPP

Vous aimerez aussi...