Hetsika fitsarana ireo fitaovam-pandanjana

 Arahi-maso avokoa na ny mpanangom-bokatra na ny mpivarotra

👉

ATSIMO ANDREFANA: Maro ireo tsy fanarahan-dalàna hita tamin’ireo fitaovam-pandrefesana ao Sakaraha. Anisan’izany ny fampiasana kapoaka tapaka, mizàna fandanjana tsy voatsara. Niaraka tamin’ny mpikambana ao amin’ny OMC ny DRICC nidina nanao ny fanaraha-maso omaly 14 Avrily 2022. Narahina fitsarana fitaovam-pandanjana ny hetsika ka ny 10 tamin’ireo 35 notsaraina dia nogiazana avy hatrany. Namoaka “vignettes” 25 koa ny DRICC.

👉

SOFIA: Natomboka ny fitsarana fitaovam-pandanjana. Tao amin’ny Société Sahanala Madagascar no nisantarana izany ny Alarobia 13 Avrily 2022 lasa teo. Ireo fitaovam-pandanjàna ampiasain’ireo mpandraharaha amin’ny fanangonam-bokatra moa ireo tsaraina ireo mba ho fampanarahan-dalàna ny mpisehatra amin’izao fiandohan’ny fisokafan’ny fotoam-piotazana lavanila 2021-2022 izao.

👉

VAKINANKARATRA: Tao amin’ny distrikan’Ambatolampy no nanatanterahan’ny DRICC ny fitsarana fitaovam-pandanjana. Herinandro maninjitra izao izy ireo no nitety tsena ho fiarovana ny zon’ny mpanjifa.

Sary DRICC

Vous aimerez aussi...