Jery todika natokana ho an’ny Hetsika Vidin’Entana

Anio 15 Janoary 2021 dia nisy ny jery todika natokana ho an’ny Hetsika Vidin’Entana niarahana tamin’ny vondron’ny mpanjifa eto Madagasikara, ny lehiben’ny tsena eto amin’ny kaominina renivohitra sy ny manodidina eto Analamanga. Ny anton’ny fihaonana anio dia ny hametrahana fanatsarana eo amin’ny fanatanterahana ny asa amin’ny ho avy. Ny Hetsika Vidin’Entana izay tsiahivina fa natomboka ny volana desambra 2020 ary araka ny vinavina dia hapetraka hatramin’ny faran’ny volana Febroary ho avy izao ka ny tanjona dia ny fanabeazana indrindra indrindra ireo mpanjifa ary koa ny mpivarotra. Tapaka nandritra ny fihaonana kosa anefa fa ho tohizana mandritra ny taona izany Hetsika Vidin’Entana izany izay ahitana ireto asa manaraka ireto : fijerena ny vidin’ny entana eny an-tsena, ny fijerena ny kalitaon’ny entana, ny fanamarinana ny fitaovana fandanjana ampiasana eny amin’ny tsena ary ny fitsinjovana ny safidin’ny mpanjifa.
Ny Hetsika Vidin’Entana dia hatao manerana ny Nosy. Nandritra ny fihaonana dia vetin-kevitra/paikady miisa 5 no niarahan’ireo mpandray anjara ho raisina mikasika ny fitazomana vidin’entana mari-toerana eo amin’ireo vokatra ilaina isan’andro, ny kalitaon’ny entana jifaina eny an-tsena ary ny fisian’ny entana azo isafidianan’ny mpanjifa.
Niarahana nanapaka fa hatsangana tsy ho ela ny vaomiera miisa 5 izay ahitana solon-tena avy amin’ireo vondrona voakasika dia ny fikambanan’ny mpanjifa, ny lehiben’ny tsena ary ny MICA izany.
Ireto avy ireo vaomiera hametraka ny paikady:

✅

misahana ny serasera sy ny fanabeazana (mpanjifa sy mpandraharaha)

✅

misahana ny fijerena ny vidin’entana (structure de prix, fametrahana ny vidin’entana)

✅

misahana ny fidinana ifotony eny an-tsena (fandrindrana izany fidinana izany)

✅

misahana ny fametrahana soso-kevitra maharitra (mandinika ireo soso-kevitra manoloana ny tranga misy)

✅

misahana ny fiaraha-miasa sy fanomezana andraikitra ireo manam-pahefana isan-tsokajiny toy ny lehiben’ny kaominina, ny sefo fokontany, ny distrika

Ho an’ny MICA dia isan’ny laharam-pahamehana ny fandrindrana maharitra eo amin’ny vidin’ny entana sy ny fisian’ny safidy eny an-tsena ho tombontsoan’ny mpanjifa.

Vous aimerez aussi...