Kaoperativa manangana tontolo tsara kokoa:Miara-miasa ho fampandrosoana ny isam-paritra ireo kaoperativa 2923 eto Madagasikara

Mifanome tanana ny MICC sy ireo mpiara-miombon’antoka mpitantsoroka ara-teknika sy ara-bola amin’ny fanomezana sehatra ireo kaoperativa sy fametrahana azy ireo amin’ny toerana tokony hisy azy eo amin’ny fampandrosoana ny firenena indrindra ny tontolo ambanivohitra. Omena lanja ny kaoperativa sy ny vokatra voaodina ifotony mandritra ny roa andro hankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny kaoperativa ny 01 sy 02 jolay 2022. Araka izany dia famelabelaran-kevitra sy fifanakalozana ary fampirantina etsy Antaninarenina no entina hanohanana sy hanamafisana ny fandraisan’andraikitr’ireo kaoperativa ara-tsosialy sy fikajiana ny harena voajanahary.
Ho an’ny MICC, Minisitera mpiahy ny kaoperativa sy ny sehatra tsy miankina, dia manao ny ezaka hanohanana ireo kaoperativa sy hampiroboroboana ny vokatra ifotony. « Manome lanja ny fanodinana ny vokatra ifotony isaky ny distrika amin’ny alalan’ny TANINKETSA INDOSTIALY : lalan-tsaina voizin’ny Minisitera hitondrana vahaolana maharitra ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy », hoy ny Sekretera Jeneralin’ny MICC Onja Miandry Rakotondramanana. Ny kaoperativa dia miteraka fampanana asa betsaka indrindra eo amin’ny fiaraha-monina.
Maneho ny fahavononany hatrany ny Minisitera hitantsoroka ireo kaoperativa amin’ny maha-loharanon’ny fampandrosoana ny toekarena azy ireo.

Vous aimerez aussi...