Korea-Madagasikara: nohamafisina ny fifanarahana momba ny fifanakalozana ara-barotra eo amin’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ny Repoblikan’i Korea.

Tamin’ity Alatsinainy 28 aogositra 2023 ity no nanaovana sonia ny fifanarahana teo amin’ny tany roa tonta, tetsy amin’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny Anosy. Nanatrika izany ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana, Edgard Razafindravahy.
Nanamafy ny Ambasadaoron’ny Repoblikan’i Korea eto amintsika fa zava-dehibe ity dingana vita ity eo amin’ny fampandrosoana ny firenena Malagasy ary indrindra ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ny fiainan’ny vahoaka malagasy.
Ny fampiasam-bola eto Madagasikara no votoatin’izao fifanarahana izao. Manatsara ny fari-piainana ara-toekarena malagasy ny fananana mpampiasa vola satria mitondra famoronana asa ho an’ny mponina izany.
Fampandrosoana maharitra no andrandrain’ny firenena roa tonta amin’izao fiaraha-miasa akaiky izao.

Vous aimerez aussi...