ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY FIZAKAMANANA ARA-TSAINA 2021

Lohahevitra ho banjanina mandritra ny fankalazana “Fizakamanana ara-tsaina sy ny ireo orinasa mandinika sy salantsalany: ento eo amin’ny sehatry ny varotra ny tsirin-kevitrao”
Tao anatin’ny taona maro izay dia misy ireo hetsika sy ezaka ataon’ny fitondram-panjakana hampirisihana ny fampiasam-bola amin’ny alalan’ireo fandaharanasa maro samihafa. Mitana anjara toerana lehibe amin’izany ny sehatry ny indostria sy ny fanasokajiana ireo teknolojia mifanaraka amin’ny faritra tsirairay avy izay fantsona manan-danja tokoa. Ny ODOF no entin’ny MICA manatanteraka izany fampandrosoana ny sehatry ny indostria isam-paritra izany. Manampy ireo ezka ireo dia zava-dehibe ny fisian’ireo rafitra mifehy ny fizakamanana ara-tsaina izay omena malalaka ireo orinasa mandinika sy salantsalany ho fiarovana ny fampiasam-bolan’izy ireo. Rafitra iray amin’izany ny CATI na ivon-toerana manohana ny teknolojia sy ny haitao vaovao izay mikendry hatrany ny fanavaozana sy ny famoronana. “Fizakamanana ara-tsaina: ento eo amin’ny sehatry ny varotra ny tsirin-kevitrao”, mialohan’ny hitondrana izany eo amin’ny tontolon’ny varotra anefa dia zava-dehibe ny fiarovana izany fizakamanana izany ary manome lanja ireo vokatra sy tinady.
Ndao hiara-hientana amin’ny fizakamanana ara-tsaina ho fampandrosoana ireo PME.
Izany no hafatra napetraky ny Minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana, Rtoa Lantosoa RAKOTOMALALA ho fanokafana ny fankalazana ny andro maneran-tany natokana ho an’ny fizakamanana ara-tsaina taona 2021.

Vous aimerez aussi...