Lapan’i mahazoarivo: Noderain’ny Filoha lefitry ny Banky Iraisam-pirenena ny fepetra noraisina niatrehana ny fisondrotry ny vidim-piainana

Any Ghana izay misy ny Filoha lefitry ny Banky Iraisam-pirenena, Ramatoa Victoria Kwakwa, dia efa mihoatra ny 44% ny vidim-piainana. Nidera ny fomba nitantanana ny fisondrotry ny vidim-piainana teto amintsika, araka izany, ity tompon’andraikitra ambony ity nandritra ny fihaonana niarahany tamin’ny Governemanta teny Mahazoarivo omaly Alatsinainy 05 Desambra 2022. Anisan’ny nankasitrahany ny fanavaozana ny lalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara.
Mamita iraka eto amintsika moa ity Filoha lefitry ny Banky Iraisam-pirenena ity. Mahakasika ny fampandrosoana an’i Madagasikara amin’ny ankapobeny no nifantohan’ny fivoriana. Anisan’izany ny fijerena ireo paikady rehetra hanohizana ny ady amin’ny fahantrana, ankoatra ny fanakalozan-kevitra mahakasika ny fanatanterahana ny PME (“Plan Emergence Madagascar”) izay ilana ny fanetsehana ireo mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny firenentsika.
Nanamafy ny fahavonony hanohana ireo tetikasam-pampandrosoana misy eto Madagasikara ho fampivoarana ny fiainan’ny vahoaka Malagasy ny eo anivon’ny Banky iraisam-pirenena nandritra izao fihaonana izao.
Sary Primatiora

Vous aimerez aussi...