Manakara: Atrikasa fampahafantarana ny fenitry ny koban-jaza

Ho fampahafantarana ny fenitry ny koba-jaza (farine infantile) NMG 103-5 sy ny maha-zava-dehibe ny fampiasana azy dia nisy ny atrikasa fanampariahana natao tany Manakara ny heriandro lasa teo. Atrikasa izay nandraisan’ny ankolafy voakasika rehetra toy ny sehatra tsy miankina, ny mpamokatra ifotony koba-jaza, ny fanjakana sy ny manam-pahefana tany an-toerana. Ity fenitra mikasika ny koba-jaza ity dia novolavolain’ny BNM (Bureau des Normes de Madagascar) izay rantsa-mangaikan’ny MICA ny volana Aprily 2019 ary mamaritra ny kalitao takian’ny koba-jaza amin’ny filàna ara-tsakafon’ny zaza 6 hatramin’ny 24 volana raha toa ka ampiasana ho solon’ny nonon-dreny. Ireo DRICA 4, Vatovavy Fitovinany – Atsimo Atsinanana – Ihorombe – Atsimo Andrefana ary ny Foibem-pitondrana misahana ny Fampiroboroboana ny Fandraharahana (DPE) no nisolotenan’ny MICA tany an-toerana nandritra ny atrikasa. Marihana ihany koa fa ny avy ao amin’ny DPE no « point focal » ny minisitera ao anatin’ny ANFA (Alliance Nationale pour la Fortification Alimentaire).

 

Vous aimerez aussi...