Miarahaba ny mpiray tanindrazana rehetra tsy fidian-tsy avahana ny Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana (MICC) amin’izao taona vaovao izao

Ho taom-pahombiazana ho an’ny isam-batan’olona, ny isan-tokantrano, isam-paritra sy ny firenena anie ny 2023.

Vaovao ny taona. Havaozina koa ny risi-po. Ity taona hitsahintsika ity dia taona fanohizana ny fanatanterahana ny Veliranon’ny Filoham-pirenena. Singanina manokana amin’izany, ho an’ity Minisitera tarihin’ny Minisitra Edgard RAZAFINDRAVAHY ity, ny fametrahana ireo Taninketsa Indostrialy. Ozinina 75 hanodina ny vokatry ny tantsaha indray no haparitaka amin’ny faritra samihafa manerana ny Nosy amin’izao fanombohan’ny taona izao.

Mbola manantitra hatrany ny firariantsoa ho an’ny rehetra ny MICC nahatratra izao taona vaovao 2023

Vous aimerez aussi...