Olan’ny lavanila: Fanalalahana tanteraka ny vidin’ny lavanila no fanapahan-kevitry ny mpanondrana

Napetraky ny Fanjakana tamin’ireo mpandraharaha mpanondrana lavanila nivory tany Antalaha ny Alatsinainy 3 Avrily 2023 lasa teo ny fandraisana ny fanapahan-kevitra. Toy ny tetsy amin’ny Carlton Anosy herinandro lasa izay dia fanokafana ny fihaonana no nataon’ny Minisitra Edgard Razafindravahy. Rehefa vita izany dia nivoaka ny efitrano fivoriana izy ary namela malalaka ny samy mpandraharaha hikaon-doha momba ny fomba hamahana ny olan’ny lavanila. Naharitra iray andro maninjitra ny fifandresen-dahatra.

Fanapahan-kevitr’ireo mpanondrana lavanila ireo araka izany ny hanalalahana tanteraka ny vidin’ny lavanila. Talohan’ny fivoriana tetsy amin’ny Carlton Anosy sy tany Antalaha dia nifanarahan’ny iraky ny Fitondram-panjakana sy ny Fikambanana SOS Vanille ny hitazonana ny vidin’ny lavanila ho 250 Dolara/kg eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, ny hanokafana ny CNV (Filankevitra nasionalin’ny lavanila) amin’ny mpikambana hafa sy ny hanomezana fahazoan-dalana hanondrana na “agrément” vaovao ho an’ireo efa nanao fangatahana ka vonona hanaja ny fitsipika. Nifanekena koa moa ny tsy maintsy hampodian’ny mpandraharaha ny 70%-n’ny vola azo amin’ny fanondranana. Malalaka kosa izy ireo amin’izay hampiasany ny 30% ambiny.

Ny tanjon’ny Fitondram-panjakana moa tamin’ireo fepetra rehetra noraisina momba ny seha-pihariana lavanila dia ny fitsinjovana ny mpamokatra lavanila sy ny fiarovana ity vokatra fanondrana ahafantarana antsika malagasy ity eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.

Sary Nomena

Vous aimerez aussi...