« Programme de mentoring féminin »

Tantsoroka ho an’ny vehivavy mpandraharaha any amin’ny faritra Anôsy.
Nisitraka fampiofanana momba ny fananganana sy famolavolana tetik’asa, ny fandinihana tsenam-barotra ary ny fitantanam-bola ireo vehivahy mpandraharaha miisa 14 ao Taolagnaro ny 16 ka hatramin’ny 19 Aogositra 2022 lasa teo. Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny DPE (Foibem-pitondrana misahana ny fampiroboroboana ny fandraharahana) eto amin’ny MICC, ny Minisiteran’ny fambolena sy fiompiana, ny GIZ Prada ary ny sehatra manokana momba ny fandraharahana ity fampiofanana ity. Fotoana iray ihany koa nampifandraisana mpanoro hevitra iray isaky ny vehivavy mpandraharaha hahafahan’izy ireo mifanakalo traikefa bebe kokoa sy midinika ny tantsoroka ilain’ny tsirairay.
Mbola hitohy ity fampiofanana ity ka ireo vehivavy mpandraharaha any Farafangana indray no hisitraka izany amin’ny fotoana manaraka.

Vous aimerez aussi...