Seha-pihariana Kakao

Nahatontosa ny fivoriany ny Komity Nasionaly Kakao (CNC) ny Zoma 24 Novambra 2023 lasa teo.
Tamin’ny lahatenin’ny Minisitra Edgard Razafindravahy, filohan’ny CNC, izay nitarika ny fivoriana no nampirisihany ny rehetra hiezaka hatrany ho an’ny tombontsoan’ny kakaontsika sy ireo mpivelona amin’izany manomboka any amin’ny tantsaha ka hatrany amin’ny mpanondrana. Tonga tetsy Ambohidahy, nandray anjara tamin’ny fivoriana ny mpikambana avy amin’ny Sehatra tsy miankina sy ny Rafi-panjakana.
Efa betsaka ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana mikasika ny kakao ary nahitantsika tombontsoa izany. Anisan’ireny ny nandrombahantsika ny kakao tsara indrindra eran-tany zato isan-jato (Cacao fin 100%) vao tsy ela akory izay.
Tsy nitsaha-niakatra ny vokatsika sy ny vidiny. Betsaka mantsy ny tinady iraisam-pirenana amin’ny kakao ka nampiakatra ny vidin’ny kakaontsika eny amin’ny mpamokatra izany.
Eo ihany koa ireo asa mbola hatao mikasika io lalam-pihariana io ka anisan’izany ny fanitarana ny voly kakao any amin’ny faritra Atsinanana sy Atsimo atsinanana mba hampitomboana ny vokatra, ny fanavaozana ireo voly kakao efa antitra tsy manome vokatra intsony, ny fitondrana vahaolana mikasika ny kakaontsika amin’ny fenitra sy fepetra takian’ny varotra iraisam-pirenena indrindra ny tsena eoropenina, ny fampirisihana ny fandraisana anjaran’ny mpisehatra kakao sy sokola malagasy amin’ireny hetsika iraisam-pirenena ireny ary fanaovana fampihaonana amin’izany. Eo ihany koa ny ady amin’ireo bibikely mpanimba voly.

Vous aimerez aussi...