Seha-pihariana landihazo: nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly 30 marsa 2023 ny taom-piotazana ny vokatra landihazo tany amin’ny faritra Atsimo Andrefana.

Tonga nanatrika ny lanonam-panokafana ireo manam-pahefana any an-toerana toy ny Sekretera Jeneraly eo anivon’ny Faritra, ny Fitaleavam-paritra misahana ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana, ny Fitaleavam-paritra misahana ny Fambolena sy Fiompiana, ny Fitaleavam-paritra misahana ny famatarana ny toetr’andro ; ireo komity matihanina misahana ny landihazo, ny mpamboly landihazo sy ny mpitatitra ary ny mpanjifa izany vokatra izany.

Tontosa nandritra izany fotoana izany ihany koa ny fizarana ireo taratasy fankatoavana ho amin’ny fanangonam-bokatra sy ny taratasy fahazoan-dalana ary fankatoavana ny fitaterana izany vokatra izany ho an’ireo mpandraharaha voakasika. Isan’ny teboka fototra niarahan’ny rehetra voakasika nanapaka ihany koa ny fametrahana ny vidiny ara-drariny ny vokatra landihazo ho 1600Ar ny kilao mandritra ity taona 2023 ity raha toa ka 1400Ar izany ny taona lasa teo. Hisy ihany koa ny volavolan-dalàna ho dinihana ary havoaka tsy ho ela ho fiarovana ny seha-pihariana manoloana ireo izay minia manao ny tsy ara-dalàna mandritra ny taom-piotazana.

Raha ny vinavina dia manodidina ny 6000 T eo ho eo ny taha-pamokarana amin’ity taona ity raha toa ka 4000 T tamin’ny taona 2022 lasa teo.

Sary DRICC

Vous aimerez aussi...