Seha-pihariana lavanila: tafatsangana ny CRV Vatovavy

Nandritra ny atrikasam-paritra mikasika ny seha-pihariana lavanila natao tao Mananjary no nanatanterahana ny fivoriamben’ny CRV (Filankevi-paritry ny lavanila) ny Zoma 31 Marsa 2023. Tafatsangana tamin’izany ny biraon’ny CRV Vatovavy ka voafidy ho Filoha i Marcellin Michel Andrianjafindraby avy amin’ny kolejin’ny mpamokatra. Io birao io dia ahitana filoha lefitra iray isaky ny Distrika (Mananjary sy Ifanadiana ary Nosy Varika), mpitam-bola iray (avy amin’ny vondron’ny mpanondrana), mpanara-maso ny vola roa, sekretera iray ary mpanolotsaina.

Hita tao amin’ity fihaonana ity avokoa ireo mpisehatra amin’ny lavanila any an-toerana toy ny mpamokatra, mpanangom-bokatra, mpanomana sy mpikarakara lavanila, mpanondrana, ireo mpanohana (PIC3, CRS, SPICES, AVSF) sy ny sampan-draharaham-panjakana ary ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana.

Nanohana ara-bola ny atrikasa ny USAID tamin’ny alalan’ny AVSF FIOVANA.

Sary DRICC

 

Vous aimerez aussi...