TANINKETSA INDOSTRIALY: Mifandray sy afaka miara-dàlana ny fomba fijerin’ny MICC sy ny PNUD

Vonona hiara-hiasa amin’ny MICC ny PNUD (Fandaharan’asan’ny Firenena Mpikambana ho an’ny Fampandrosoana) eo fampiroboroboana ny toekarena eto Madagasikara. « Fanoitra tsy azo hiodivirana ny Minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana raha ny sehatry ny fitomboan’ny harin-karena sy fampandrosoana ny maha-olona no resahana » hoy ny Solontenan’ny PNUD eto Madagasikara, Natasha Van Rijn. Nosafidiana manokana ihany koa ny MICC handray anjara fototra amin’ny fanatanterahana miaraka ireo tetikasa eo anivon’ny PNUD mikasika ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina hoy ihany izy.
Nandritra ny fihaonan’ny delegasion’ny PNUD tamin’ny Minisitra Edgard Razafindravahy androany dia tsapa fa mifandray tanteraka ny fomba fijerin’ny roa tonta. Mifampiankina ary afaka miara-dàlana ny PNUD sy ny Minisitera amin’ny fanatanterahana ny vina apetraky ny

#Velirano7

sy

#Velirano9

. Isan’ny mpiara-miombon’ antoka ny PNUD amin’ny fametrahan’ny MICC ireo TANINKETSA INDOSTRIALY eny anivon’ny faritra sy distrika. Hiaraka hijery sy hamaritra izay toerana ahafahana mametraka sy hampitomboana ireo Taninketsa Indostrialy ny roa tonta ho fanombohana ny fiaraha-miasa. Fampiroboroboana ny famokarana ifotony no tanjona iraisana amin’ity fiaraha-miasa fampandrosoana ara-toekarena ity.

Naroson-dramatoa Natasha Van Rijn ny fisiana hetsika iray hanomezan-toerana ny vehivavy eo amin’ny sehatry ny varotra amin’ny volana marsa ho avy izao. Hetsika izay hangatahany fandraisan’ny MICC anjara feno.

Vous aimerez aussi...