Taninketsa indostrialy: naseho ny mponina ny fitaovana fanodinana tantely ho an’Ambositra, Amoron’Imania.

« Tsy orinasa ho tantanin’ny fanjakana no hajorontsika fa orinasa ho an’ny mponina eny ifotony. Tsy orinasa ho an’ny tombontsoan’olon-tokana na olom-bitsy fa orinasa ho an’ny mponina eny ifotony… » Izy ireo no hitantana azy satria izay no lalàn-tsaina itondrana ny Taninketsa indostrialy hanamaroana isa ny ozinina eny ifotony.

Ny Minisitra Edgard Razafindravahy mihitsy no tonga tany Ambositra androany Zoma 20 Janoary 2023 nitarika ny lanonana nampahafantarana ny fitaovana fanodinana tantely sy nanao ny antso (Appel à projet) ho an’ireo mpandraharaha zanaky ny faritra hitantana ny ozinina.

Natsangana moa ny vovonana PLATMIAM (Plateforme Miel Amoron’i Mania) iarahan’ny tantsaha, ny kaoperativa ary ny mpandraharaha amin’ny tantely iray volana lasa izay.

Mankasitraka feno ny Filoham-pirenena amin’ny fahavononany hametraka indostria any ifotony ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria, ny Varotra sy ny Fanjifana (MICC). “Tsy misy afaka hilaza fa tsy tanteraka ny velirano nataony tamin’ny Malagasy. Miisa 75 ny ozinina tonga. Tantely no ahodina eto Ambositra. Distrika 16 no hametrahana ozinina fanodinana tantely mitovy aminy. Ny hafa izay antenaiko fa hahaliana antsika eny ifotony dia misy ny fanodinana menaka, voatabia, fary, voamaina sy ny vokatra hafa”, hoy ny Minisitra Edgard Razafindravahy androany tany Ambositra teo anatrehan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, ny Solombavambahoaka mianadahy voafidy tao Ambositra sy ireo manampahefana sy olo-manan-kaja ary ireo mpisehatra amin’ny tantely any amin’ny faritra Amoron’i Mania.

Volam-panjakana madiodio, volantsika eto an-toerana no nividianana ireo fitaovana miisa 75 ireo. “Milaza izany fa tena manana finiavana ny Filoham-pirenentsika hanangana orinasa sy Indostria.

Anatin’ny fahamatorana tanteraka no hitantanana ny fitaovana sy ny fananganana orinasa. Nalefany Minisitra Edgard Razafindravahy antso (Appel à projet) amin’ny fitantanana ka hifantenana ireo tena vonona hampanjary ny tetik’asa mba haharitra ho tombontsoan’ny Firenena. Afaka iray volana eo ho eo dia hatao ny fifanarahana eo amin’ny telo tonta dia ny Minisitera, ny Vovonana PLATMIAM ary ny mpandraharana voafantina hitantanana ny ozinina.

Vous aimerez aussi...