TAOM-PANONDRANANA 2022-2023: Hentitra ny fampanajana ireo fepetra ara-kalitao ho an’ny lavanila haondrana

Raha nisokatra ny 15 novambra 2022 teo ny fanondranana ny lavanila, dia efa miditra tanteraka amin’izany ry zareo mpandraharaha nahazo alalana sy ara-dalàna.
Mba hahatomombana ny lavanila haondrana sy isorohana ny mety ho fiverenan’izany noho ny olana ara-kalitao, dia manaraka ireo fepetra mahakasika izany ireo teknisiana avy ato amin’ny MICC. Ankoatra ny fanamarinana ny taratasy ilaina amin ny fanondranana, dia takiana ihany koa ny valin’ny fitiliana natao teny amin’ny laboratoara nankatoavin’ny MICC.
Marihina fa ny fitsirihana alohan’ny fanondranana dia iarahana amin’ny fadintseranana.
Tsara ho fantatra fa ireo fepetra sy ny andinindininy rehetra mahakasika ny fanondranana dia niarahana namolavola tamin’ny CNV ary efa nampahafantarina sy nozaraina tamin’ireo mpandraharaha.
Sary nomena

Vous aimerez aussi...