Tatitry ny vidin’entana ilaina andavanandro

Tatitry ny vidin’entana ilaina andavanandro avy amin’ny faritra Analanjirofo, Betsiboka ary Vakinankaratra. Ampy ny tahiry rehetra hamatsiana ny mponina any an-toerana.

Vous aimerez aussi...