Tetikasa GIZ PrAda II: Nifanatrehana ny momba ny hanatsarana ny vokatra jirofo, dipoavatra ary lavanila any Atsimo Atsinanana

Hisehatra amin’ny rojo-pihariana jirofo, dipoavatra ary lavanila ny Tetikasa GIZ PrAda II raha ny any amin’ny Faritra Atsimo Atsinanana. Hanomboka amin’ny volana Novambra moa izany.
Ho fiomanana amin’izany indrindra no nanatanterahana ny Atrikasa nandritra ny roa andro, ny 12 sy 13 Oktobra 2022, niarahana tamin’ny GIZ PrAda teto Antananarivo ka nijerena ny Drafitra fanatanterahan-draharaha ho an’ny taona 2023.
Anisan’ny soso-kevitra naroson’ny DRICC Atsimo Atsinanana mba ho fanatsarana ny vokatra manomboka hatrany amin’ny fambolena ka hatramin’ny fitadiavana lalam-barotra ny :
– fanomezana masom-boly tsara ho an’ireo mpamboly,
– fanaraha-maso ny taom-piotazana mba hazahoana ny fenitra takiana,
– fametrahana ny vokatra amin’ny toerana manaraka ny fenitra takiana ary nahazo taratasy fanomezan-dalana avy amin’ny DRICC,
– fampivondronana ireo mpisehatra anaty kaoperativa mba hanamora ny fitadiavana lalam-barotra.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...