Toekarena isam-paritra:Nisitraka tan-tsoroka teknika ny mpamokatra any DIANA hanatsarana ny rojom-pihariana.

Notanterahina nandritra ny herinandro, ny 22 hatramin’ny 28 Mey 2022, ny fampiofanana ireo mpisehatra amin’ny asa lavanila sy kakao any amin’ny Faritra DIANA. Tafiditra anatin’ny fiaraha-miasan’ny MICC sy ny Fandaharan’asa fiarovana sy fitrandrahana maharitra ireo harena voajanahary (PAGE II/GIZ).
Nasongadin’ny avy amin’ny Foibem-draharaha misahana ny fampiroboroboana ny fandraharahana (DPE) nandritra izany ny mikasika didy aman-dalàna mifehy ny kaoperativa, ny maha-zava-dehibe ny fivondronana anaty kaoperativa ho an’ny lalam-barotra eto an-toerana sy iraisam-pirenena ary ny fiainana ankapobeny amin’ny fitantanana ny kaoperativa.
Fotoana iray ihany koa nifanakalozana sy nifampizarana traikefa mikasika ireo lalàna mifehy ny fanondranana teo amin’ny ekipa avy aty amin’ny MICC Foibe sy ny DRICC Diana ny fidinana tany amin’ny farany avaratry ny Nosy.
Sary DPE

Vous aimerez aussi...