Tolo-tanana avy amin’ny orinasa efatra sy vondron’orinasa iray indray no naterin’ny MICC teny amin’ny BNGRC androany.

Andiana mpandraharaha hafa indray no namaly ny antson’ny minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana ka nanao tolo-tolotana ho an’ny traboina. Naterina avy hatrany eny amin’ny Foiben’ny BNGRC Antanimora ireo fanomezana ireo.

👉

Kibo: ronono mandry mamy miisa 240, menaka soja 60 tavoahangy, paty 200 fonosana, savony 12 baoritra, siramamy fotsy

👉

Vondrona SMTP: Virokil 5 baoritra, gel 10, savony 10 baoritra, gilet de sauvetage 1, kapa miisa 100, kirary (bottes) miisa 20, bidao 100l 6, citerne 500l 1

👉

Agrikoba: katsaka (maïs concassé) 25kg 20 gony

👉

SIM: vary 50kg 40 gony, voamaina 50kg 40 gony, aro vava 2000 isa

👉

Pharmalagasy: CVO+ baoritra miisa 5, vary 10 gony

Vous aimerez aussi...