Tontolon’ny fanjifana: Mila arovana amin’ny fisolokiana sy fanararaotana ny vahoaka manoloana ny varotra an-tserasera

Tsy maintsy ahena sy fongorina mihitsy ny fisolokiana sy fanararaotana amin’ny varotra an-tserasera. Niray feo ireo mpandray anjara tamin’ny fivoriana tany Genève niaraka tamin’ny CNUCED ny 27 sy 28 Oktobra 2022 momba izany. Fihaonana natrehan’ny lehiben’ny Sampandraharaha “e-commerce” eo anivon’ny DPC izay nisolo tena antsika malagasy.
Tapaka, araka izany, fa mila apetraka sy havaozina ny Lalàna, ny tetika ary ny rafitra ahafana mifehy izany varotra an-tserasera izany. Vonona hanampy antsika amin’izany ny CNUCED / UNICTAD / FES mba hanamorana ny « fifindrana nomerika » (transition numérique).
Efa maro ny firenena mandroso eo amin’izany sehatry ny varotra an-tserasera izany. Mitombo kosa ny endrika fanararaotana sy fisolokiana anatin’izany. Manana tombony anefa isika Malagasy noho ny firoboroboan’ny teknolojia izay afaka hampandrosoana ny varotra an-tserasera.
Sary DPC

Vous aimerez aussi...