Tsena iombonana ho an’i afrika atsinanana sy atsimo(SADC)

Nandray anjara tamin’ny famolavolana ny paik’ady ahafahan’ireo Orinasa madinika sy salantsalany mifaninana isika malagasy
Tamin’ny alalan’ny Atrikasa notanterahana tany Lusaka-Zambie ny 2 ka hatramin’ny 6 Oktobra 2023 no nakan-kevitra momba ny paik’ady hanosehana ireo Orinasa madinika sy salantsalany (PME) haharaka ny fifaninanana eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Nisolo tena an’i Madagasikara tamin’izany ny avy amin’ny Foibem-pitondrana misahana ny Fampiroboroboana ny fandraharahana (DPE) eto amin’ny MICC , Andry Ramarokoto sy ny vehivavy mpandraharaha anaty sehatra kaoperativa Fanja Rakotobe.
Tanjona ny fampandraisana anjara ireo mpisehatra rehetra amin’ny famolavolana ny paikady voalaza etsy ambony amin’ny alalan’ny fanamafisina ny fahaizana sy traikefan’ny mpandraharaha mba hanamorana ny fitadiavana sy fidirana amin’ny tsena ary ny fanamorana ny fisitrahana famatsiam-bola ; fanamorana ny fifaninanana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ary fanatsarana ny entana vokarin’ny PME ao amin’ny faritra SADC ; fahaizana mitsirika ireo trangan-javatra ahazoan’ireo PME ao amin’ny SADC misitraka ny ZLECAF.
Firenena 15 mpikambana ao amin’ny SADC sy solontenan’ny PME isaky ny faritra moa no nandray anjara tamin’izao atrikasa izao.
Sary DPE

Vous aimerez aussi...