Vaovao momba ny fifidianana izay ho mpikambana maharitra eny anivon’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI)

👉AMORON’I MANIA: Anio 02 Novambra 2022 no anatanterahana ny fifidianana ho an’ny CCI any amin’ny Faritra Amoron’i Mania. Miisa 25 ireo mpikambana maharitra ho fidiana ary ahitana birao fandatsaham-bato avokoa ireo distrika efatra mandrafitra ny Faritra. Vonona tanteraka ny Komity manokana mpikarakara ny fifidianana sy ireo mandrafitra ny birao fandatsaham-bato. 315 ireo mpandraharaha voasoratra ao anaty lisi-pifidianana.
👉VAKINANKARATRA: Vondrona roa no nametraka atontan-taratasy firotsahan-ko fidiana dia ny FIVMPAMA sy ny FIOVA. Nandinika izany ny Komity manokana mpikarakara ny fifidianana nanomboka ny 28 Oktobra 2022. Raha misy ny tsy fahatomombanana amin’ny atontan-taratasy dia manana 3 andro ny vondrona voakasika hanarina izany. Ny 05 Novambra 2022 kosa no havoaka ny peta-drindrina mirakitra ny lisitra raikitra misy ny mpifidy.
👉BOENY: Apetraka amin’ny toerany amin’ny fomba ofisialy rahafak’ampitso Zoma 04 Novambra 2022 ireo mpikambana maharitra ao amin’ny CCI Mahajanga. Ireo mpikambana maharitra ireo moa no mifidy ny biraon’ny CCI. Ny Faritra Boeny no faharoa nahavita ny fifidianana taorian’ny teto Analamanga.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...