Vaovao momba ny fifidianana izay ho mpikambana maharitra eny anivon’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI)

👉BOENY: Lisitra 2 no hifaninana amin’ny fifidianana dia ny FIMPIMASABO sy ny GESCIM. Ireo no nahafeno ny fepetra. Tsiahivina fa nisintona ny filatsahan-ko fidiany ny FIVMPAMA. Araka ny tetiandrom-pifidianana moa dia ny Sabotsy 03 Septambra 2022 ny fe-potoana farany fandraisana ny antontan-taratasin’izay ho kandidà. Nomena fahalalahana nandritry ny 3 andro nanomboka ny Alakamisy 08 Septembra 2022 izy ireo hameno ny tsy ampy sy ny diso tamin’izany. Miasa tsy tapaka ny Komity manokana mpikarakara ny fifidianana satria efa aty amin’ny telo herinandro mialoha ny fifidianana ny any Boeny amin’izao fotoana izao.
👉BETSIBOKA: Namory ireo mpandraharaha isan-tsokajiny tao Maevatanana ny Komity mpikarakara ny fifidianana afak’omaly Alarobia 14 Septambra 2022, taorian’ny fitetezana azy ireo tsirairay avy. Nampahafantarina azy ireo tamin’izany ny tombontsoa azo amin’ny fidirana anatin’ny vondron’ny CCI. Nohararaotina koa ny fanentanana ireo izay mbola tsy nahafeno ny fepetra nefa efa nisoratra anatin’ny lisitry ny mpifidy vonjimaika mba hikarakara haingana an’ireo taratasy fanampiny.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...