Vaovao songadina any amin’ny Faritra

Nahazo ny anjarany amin’ny Vary Tsinjo ireo mponina any amin’ny Faritra
-IHOROMBE
Voavaha ny olana teo amin’ny fitaterana ny entana. Tonga any an-toerana ny Vary Tsinjo 36 taonina
Tsinjaraina hamatsy ny mponina ao amin’ny Distrikan’Ivohibe sy Iakora ny ampahany amin’ireo Vary Tsinjo 36 taonina ireo hamonjena ny traboina any amin’ny Faritra Ihorombe.
-AMORON’I MANIA
Tonga any an-toerana ny Vary Tsinjo 25 taonina amin’ny gony 50kg sy 25 taonina hafa amin’ny gony 25kg ny faran’ny herinandro lasa teo. Misy amin’ireo vary ireo ho zaraina hamonjena ny traboina ary ny ampahany kosa hamidy amin’ny vidiny ara-drariny eny an-tsena.

Vous aimerez aussi...