Vaovao Songadina any amin’ny Faritra Menabe, Atsimo Atsinanana sy Ihorombe:Fanoitra ho amin’ny fampandrosoana eny ambanivohitra ny kaoperativa

👉MENABE: Tafatsangana ny 17 Novambra 2022 tao amin’ny distrikan’ny Belo/Tsiribihina ny  » Firaisan’ny Kaoperativa izay tohanan’ny tetikasa USAID Mikajy. Kaoperativa 11 no nivondrona ka misy ny misehatra amin’ny fanangonana, fitahirizana ary famarotana ireo vokatra ara-pambolena toy ny voanjo na katsaka, misy ny manamboatra trondro asaly ary misy ny manao fiompiana akoho gasy. Tanjon’izy ireo ny hanitatra ny asany amin’ny fidirana amin’ny sehatra indostrialy toy ny fanodinana ny voanjo ho lasa menaka, fijerena lalam-barotra tsara sy lehibe ary fananganana toeram-pivarotana ho fampirantiana ny vokatry ny kaoperativa mpikambana.
👉ATSIMO ATSINANANA: Anisan’ny nandray anjara tamin’ny Foaram-paritra Atsimo Atsinanana nanomboka ny 25 Novambra 2022 ny DRICC mba hanomezana fanazavana bebe kokoa momba ny andraikitra sy ny tsara ho fantatra mahakasika ny asan’ny Minisitera amin’ny ankapobeny. Nisy koa torolalana tsotra nozaraina tamin’ireo rehetra liana amin’ny fanorenana Kaoperativa na koa ireo hisehatra amin’ny asa fanangonam-bokatra satria misy ny fepetra sy ny taratasy tokony ho karakaraina.
👉IHOROMBE Nampiofana ireo teknisiana misehatra amin’ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra tao amin’ny biraon’ny Tranoben’i Tantsaha mpamokatra ao Ihosy ny Ekipan’ny DRICC ny Alarobia 23 Novambra 2022. Izany no natao dia ho fampiroboroboana ny sehatra fandraharahana amin’ny alalàn’ny kaoperativan’ny Tantsaha. Nampahafantarina an’ireo teknisiana ny momba ny kaoperativa mba ahafahan’izy ireo manentana sy manoro hevitra ireo Fikambanan’ny tantsaha mpamokatra hanitatra ny seha-pihariany amin’ny alalàn’ny fananganana kaoperativa.Sary DRICC

Vous aimerez aussi...