Vaovao Songadina avy amin’ny faritra Analamanga, Boeny sy Amoron’i Mania

Miroso miandalana amin’ny fanavaozana ny mpitantana ao aminy ireo Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI)
👉ANALAMANGA: Anio Zoma 07 Oktobra 2022 no apetraka amin’ny fomba ofisialy amin’ny toerany ireo mpikambana maharitra vaovao ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI) eto Antananarivo. Izy ireo no handray anjara amin’ny Fivoriam-be hifidy ny ho birao. Miisa 60 ireo mpandraharaha mpikambana maharitra ireo.
👉BOENY: Hifidy ny ho mpikambana maharitra eny anivon’ny CCI Mahajanga ny mpandraharaha miisa 336 rahampitso Sabotsy 08 Oktobra 2022. Ny mpifidy 154 amin’ireo moa dia avy amin’ny sehatry ny varotra, ny 136 avy amin’ny servisy ary ny 46 mpandraharaha ara-indostria. Lisitra kandidà roa kosa no hifaninana dia ny FIMPIMASABO sy ny GESCIM. Ao amin’ny tranon’ny CCI Mahajanga ao ambany rihana no hisy ny biraom-pifidianana.
👉AMORON’I MANIA: Nifarana ny Alahady 02 Oktobra 2022 ny fandraisana ny mpifidy ary ny Alatsinainy 03 0ktobra 2022 ny filatsahan-ko fidiana. Ny Talata teo ary dia nisy ny fivoriana niarahana tamin’ireo hilatsaka ho fidiana ho fampahafantarana ny mahakasika ny fandinihana ny antontan-taratasy filatsahan-ko fidiana sy ny fampielezan-kevitra ary ny tsara ho fantatra rehetra. Taorian’izay dia niroso avy hatrany tamin’ny fandinihana ny antontan-taratasy momba ny mpifidy sy ny ho fidiana ny Komity manokana mpanomana ny fifidianana.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...