Vaovao Songadina avy amin’ny faritra Analanjirofo, Vakinankaratra sy Analamanga

Miroborobo sy misandrahaka amin’ny sehatr’asa samihafa ny kaoperativa ankehitriny.

👉ANALANJIROFO: Kaoperativa miisa 5 no tafatsangana tany Maroantsetra tamin’iny herinandro lasa iny dia ny kaoperativa MAMIRATRA ao amin’ny kaominina Ambanizana, ny kaoperativa AVOTRA ao amin’ny kaominina Ambinanintelo, TSARADIA kaominina Manambolo, TSINJO kaominina Ambodimanga ary ny kaoperativa FANANTENANA ao amin’ny kaominina Rantabe. Misehatra amin’ny famokarana sy fivarotana jirofo sy lavanila avokoa ireo kaoperativa ireo. Ny avy eo amin’ny USAID HAY KAJY moa no nanao ny tantsoroka tamin’ny fananganana ireo kaoperativa ireo.
👉VAKINANKARATRA: Nanatanteraka fampiofanana kaoperativa miisa roa ao amin’ny distrika Antsirabe II ny ekipan’ny SRI eo anivon’ny DRICC Vakinankaratra ny 03 sy 04 Novambra 2022. Ny kaoperativa KFMV sy ny kaoperativa « ROVA Faharetana » no nisitraka izany. Manana mpikambana 104 izy ireo.
👉ANALAMANGA: Tafajoro teny Itaosy koa ny kaoperativa roa ny Talata 08 Novambra 2022. Kaoperativa mpanao zezika kankana nomena anarana hoe « KANKANA » sy kaoperativa mpanamboatra finday « SERVI.COM » izy ireo. Nomena fampiofanana momba ireo lalàna mifehy ny kaoperativa ihany koa ireo mpikambana.
Sary DRICC

Vous aimerez aussi...